Siber Güvenlik ile İlgili AB Bünyesinde İlk Yasal Düzenleme

Avrupa Parlamentosu, Komisyon ve Konseyi müzakerecileri, 8 Aralık 2015 itibariyle Avrupa Birliği’ni çevrimiçi ortamlarda daha güvenli yapmayı hedefleyen bir yasal düzenlemede anlaştı.

Dunya Avrupa Turkiye
Komisyon, üye ülkelerin siber güvenlik çerçevesinde;

  • Yeteneklerini geliştirecek,
  • İşbirliklerini artıracak ve
  • Enerji, ulaşım, bankacılık, mali pazar, sağlık, su ve sayısal altyapı gibi iş kollarındaki temel hizmet veren işleticilerin (‘operatörlerin’) ve çevrimiçi alışveriş, arama motoru ve bulut bilişim gibi anahtar sayısal hizmet sağlayıcıların uygun güvenlik önlemlerini almasını ve gerçekleşen güvenlik olaylarının ulusal yetkili mercilere bildirmesini sağlayacak
kurallarda anlaşmaya vardı.


Komisyon, 2013’de AB’de en üst düzeyde ortak ağ ve bilgi güvenliğini temin edecek bir Yönerge önerisi de sunmuştu.

Sonrasında Atılacak Adımlar

Bu siyasi anlaşmanın ardından metin, resmi olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından onaylanacak ve AB Resmi Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girecektir.
Üye ülkelerin bu Yönergeyi kendi ulusal kanunları içinde uygulamaya alması için 21 ay ve temel hizmet veren işletmecileri belirlemesi için de ilave 6 ayları bulunacak.
Komisyon ayrıca 2016’da, en önemli temeli itimat ve güvenlik olan Sayısal Tek Pazar (‘Digital Single Market’) stratejisinde bildirildiği gibi siber güvenlikte bir kamu ve özel işkolu ortaklığı programı başlatacaktır.

Gürol Canbek tarafından Avrupa Birliği Basın Bülteni’nden derlenmiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kitap Tanıtımı: Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği, Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri

Roller Tersine Çevrildi: Bilgi İşlem Müdürü, Bilgi Güvenliği Yöneticine Rapor Ediyor

Eşyaların İnternet'inden Önce Çocukların İnternet'i (İngilizce Yazım)